پروسل؛ خدمتی نوین در عرضه کالا و خدمات

فروشگاه بزرگ اینترنتی پروسل

خدمتی نوین در عرضه کالا و خدمات

سخن روز

حضرت عيسى عليه السلام فرمودند راست مى گويمتان؛ همه خواهان مزدند، و تنها كسى به آن مى رسد كه براى آن كار كند.